Použití fotografií

Veškeré fotografie jsou zveřejňovány s vodoznakem a dostupné zdarma ke stažení.

U fotografií je zakázána editace, především pak ořezávání či retušování loga. Fotografie opatřené vodoznakem je možné dále šířit i bez vědomí autora.

Tato pravidla se netýkají fotografií, které byly od autora zakoupeny. Pokud nesouhlasíte se zveřejněním fotografie své osoby nebo chcete zakoupit originál bez vloženého loga, kontaktujte mě.

 

Od roku 2016 přecházím na financování pomocí dobrovolných příspěvků na transparentní účet.

Sami si dle svého uvážení a dle svých možností určíte, kolik mi za dané fotografie přispějete. Zároveň také můžete vidět, kolik mi takové focení „vynáší“ a jak s těmito penězi nakládám.

ČÍSLO TRANSPARENTNÍHO ÚČTU: 2900921605/2010

Veškeré finanční pohyby si můžete zobrazit zde.

Můžete také přispět i jen tak, jako projev podpory pro to, co dělám.

Děkuji moc za každý příspěvek!